W lutym 2017 r. w Radio Jasna Góra rozpoczał się cykl audycji "Kwadrans z Muzeum". Tematyką są wydarzenia z życia Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Poniżej znajdują się odnośniki do archiwum audycji:


Audycja 74   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 16 lipca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum opowiada o podróżach Jana Pawła II na Węgry i o medalach upamiętniających te wizyty. 
 • Gościem 76. spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości" był m.in. poseł Tadeusz Cymański stąd w audycji przypominamy przemówienie Jana Pawła II do parlamentarzystów. (Warszawa11.VI.1999r.)

  


Audycja 73  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 9 lipca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum opowiada o zamiłowaniu Jana Pawła II do sportu. Poznajemy medale i monety upamiętniające wydarzenia sportowe i olimpijskie. 

Audycja 72   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 2 lipca 2018 r.

 • Od Bałtyku aż do Tatr – szlakiem Niepodległej” - to projekt realizowany przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy w Częstochowie. Celem projektu jest ocalenie od zapomnienia polskiej historii. W wydarzeniu wzięły udział uczniowie ze szkół z Litwy, Łotwy i Białorusi oraz Polski. Wakacyjna podróż rozpoczęła się od Częstochowy w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Z młodzieżą spotkał się m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 


Audycja 71   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 25 czerwca 2018 r.

 • Tadeusz Serocki oraz Ryszard Rogaczewski z Pelplina znają szczegółowo historię powstania kopii Biblii Gutenberga. W latach 2002–2003 z inicjatywy Wydawnictwa Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum” oraz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga wykonano faksymile dzieła. Pierwszy egzemplarz Biblii otrzymał Jan Paweł II – jako dar Episkopatu Polski na 25 - lecie pontyfikatu Papieża. Taki sam egzemplarz znajduje się w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

 


Audycja 70  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 18 czerwca 2018 r.

 • Polonista mgr Beata Gendek-Barhoumi oraz licealistki ze szkoły im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie podczas wizyty w muzeum, podzieliły się refleksjami o Janie Pawle II i muzeum.
 • W ramach Kongresu "Kobiety Polskiej Niepodległości od świętej Jadwigi do Anny Walentynowicz" - obecny ks. prał. Józef Maj, przypomniał kobietę Urszulankę Szarą. To kobieta, która była oddana Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu. Siostra Jana Płaska prowadziła Ośrodek Katechetyczno - Metodyczny, zajmowała się pracą redakcyjno-wydawniczą, troszcząc się szczególnie o zachowanie i spopularyzowanie spuścizny ks. Jerzego Popiełuszki.

 


Audycja 69

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 11 czerwca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje zastawę stołową, z której Ojciec Święty spożywał posiłek podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku.
 • W sali konferencyjnej muzeum odbył się Kongres pod hasłem "Kobiety Polskiej Niepodległości - od świętej Jadwigi do Anny Walentynowicz". Kongres to przypomnienie kobiet, dla których wartości takie jak Bóg, Honor i Ojczyzna były wskazówką życiową.

 


Audycja 68 

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 4 czerwca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje m.in. medale z wizerunkiem Jana Pawła II i dziecka na wózku inwalidzkim.
 • W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II. Mottem konkursu były słowa Ojca Świętego „Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Przesłuchania konkursowe w muzeum trwały 28 i 29 maja. W konkursie wzięło udział 173 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 


Audycja 67   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 28 maja 2018 r.

 • Oto Dekalog: 10 słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw (…). Jan Paweł II przypomina o Dekalogu. (Koszalin, 1 czerwca 1991r).
 • "Dekalog w obrazach" to artystyczny projekt, przez który artyści przypominają wartości zawarte w Dziesięciu przykazaniach. Każdy z artystów plastyków przypisał sobie jedno przykazanie i na obrazie wyraził swoją interpretację. Wystawa zbiorowa ma miejsce w auli muzealnej. Dominikanin o. Tomasz Biłka w audycji opowiada o swoim obrazie, czyli ósmym przykazaniu.

 


Audycja 66   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 21 maja 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje przedmioty, które są własnością Urzędu Miasta Częstochowy, ale tymczasowo znajdują się w muzeum Jana Pawła II.
 • 18 maja – w dniu 98. urodzin Karola Wojtyły – odbyło się 75. spotkanie „Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Pani Małgorzata Rabęda wprowadziła nas w świat twórczości Karola Wojtyły. Bazą prelekcji była książka autorki „Liryka Karola Wojtyły lat 1938-1978 i jej literacko filozoficzne inspiracje".

 


Audycja 65   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 14 maja 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski ukazuje medale, które powstały z okazji wizyty Ojca św. Jana Pawła II na Ukrainie. Poznajemy też medale wykonane z ceramiki, gipsu, gliny oraz z węgla.
 • Ojczyźnie na urodziny” to patriotyczne spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów. Rozstrzygnięcie konkursu z racji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości miało miejsce w auli muzealnej.

 


Audycja 64  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 7 maja 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje pamiątki, przekazane przez Arturo Mari, osobistego fotografa papieża Jana Pawła II. Kolekcja watykańskiego fotografa liczy ponad 300 egzemplarzy - medali, zdjęć, identyfikatorów, a nawet kart menu pochodzących z podróży apostolskich Ojca Świętego.
 • O gobelinach prezentowanych w muzeum mówi autorka prac, pani MariGostylla - Piechucka.
 • Arturo Mari, gościł w częstochowskim muzeum sześciokrotnie. Prezentujemy niepublikowaną wcześniej wypowiedź, zarejestrowaną w muzeum w 2017 r. Fotograf, mówi m.in. o ostatnim spotkaniu z Ojcem Świętym i osobistym prezencie, który otrzymał na swoje urodziny od papieża.

 


Audycja 63  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 30 kwietnia 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum opowiada o wydarzeniach kulturalnych w auli muzealnej m.in. o konkursach literackich. 
 • Wysłuchamy wierszy o Janie Pawle II oraz relacji z Pierwszego Konkursu Literackiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

  


Audycja 62  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 23 kwietnia 2018 r.

 • Janusz Yanina Iwański, muzyk jazzowy i rockowy, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i wokalista - był gościem 74. spotkania z cyklu "Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Spotkanie w muzeum było przejmującym świadectwem muzyka. Obecni na sali mogli poznać jego momenty z życia. Przede wszystkim jednak, poznaliśmy historię spotkania artysty z papieżem Janem Pawłem II. Pierwsze, to rok 1978 (spotkanie na Jasnej Górze przed konklawe). Drugie spotkanie z Janem Pawłem II, to 2003 rok. Wyjazd ze Stanisławem Sojką i koncert w auli Pawła VI. Specjalnie dla Papieża zagrano utwór z Tryptyku Rzymskiego - „ Omnia nuda et aperta”. Podczas spotkania w muzeum, towarzyszący Iwańskiemu na scenie dyrektor Krzysztof Witkowski, włączył też w jego opowieść swoje wspomnienia związane ze świętym papieżem.

Audycja 61   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 16 kwietnia 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje pamiątki po Eugeniuszu Mrozie - przyjacielu Jana Pawła II. Poznajemy też pojedyncze egzemplarze medali w kształcie łódeczek, to monety jedno-centowe z USA.
 • Grupa pochodzenia węgierskiego odwiedziła Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, wśród gości był m.in. bendyktyn, tłumacz Ojca świętego od 1997 roku aż do Jego śmierci.

 


Audycja 60    

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 9 kwietnia 2018 r.

 • 73. Spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości" - relacja ze spotkania, gościem był ks. Bronisław Fidelus. Polski duchowny infułat archidiecezji krakowskiej, wikariusz generalny arcybiskupa krakowskiego w latach 2011–2016, archiprezbiter bazyliki Mariackiej w latach 1995–2011. Urodzony w Wadowicach.

   


Audycja 59  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 2 kwietnia 2018 r.

 • 2 kwietnia br., przypadła 13 rocznica śmierci Jana Pawła II. W audycji, Ojca Świętego i dzień Jego śmierci (2 kwietnia 2005 rok), wspominają: prof. Danuta Rybicka, prof. Janina Milewska – Duda oraz dr Wanda Półtawska.
 • Usłyszymy głos, wypowiedź Jana Pawła II skierowaną do młodych. (Rzym, 1982 r).
 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum ukazuje pamiątki, m.in. pocztówki, które zostały wysłane przez papieża rok przed śmiercią.

Audycja 58  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 26 marca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum, opowiada m.in. o cudownym medaliku, który otrzymali Kardynałowie podczas Soboru Watykańskiego II.
 • W minionym miesiącu w auli muzealnej miało miejsce wiele wydarzeń i spotkań, stąd o eksponatach muzealnych i świętym Janie Pawle II, w audycji mówią: ks. inf. Bronisław Fidelus z Krakowa, wokalistka Martyna Jakubowicz i indywidualny pielgrzym z Kijowa, Julia Malinowska.

Audycja 57  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 19 marca 2018 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor muzeum, opowiada m.in o monetach, które zostały wybite z racji pielgrzymek Jana Pawła II do Kanady i Irlandii.
 • W audycji podsumowujemy V Przegląd Filmów Dokumentalnych. Ukazujemy sylwetkę ks. Aleksandra Zienkiewicza, duszpasterza studentów Wrocławia, kapelana internowanych, prześladowanego przez służby komunistyczne Polski za działalność patriotyczną. „Sługa Boży ks. Aleksander 'Wujek' Zienkiewicz” to film, w reżyserii Krzysztofa Kunerta. Gościem pokazu była pani Maria Lubieniecka z rodziny ks. Zienkiewicza, ks. Andrzej Dziełak – postulator procesu beatyfikacyjnego.

 


Audycja 56   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 12 marca 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, ukazuje historię najstarszych monet z 1932 i 1966 roku. Na nich zostały przebite wydarzenia z pierwszej pielgrzymki Ojca świętego do Polski.
 • Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie po raz piąty zorganizowało Przegląd Filmów Dokumentalnych Niepoprawnie Prawdziwych. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: "W 100-lecie Niepodległości dla pamięci o Polsce Kresowej".

 


Audycja 55  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 5 marca 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, przybliża m.in medale wybijane na wizyty pielgrzymkowe Jana Pawła II. Papież odbył 104 pielgrzymki, medale z tych wizyt, to relikwie III stopnia. W jaki sposób zasiliły zbiory muzealne?
 • O akcentach patriotycznych w muzeum i wystawie „Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej” mówią uczniowie ze szkół podstawowych, którzy licznie w ostatnich dniach odwiedzali muzeum.

Audycja 54   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 26 lutego 2018 r.

 • Spotkanie z rodzicami Prezydenta RP w ramach cyklicznych spotkań „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” miało miejsce 18 lutego. Państwo Janina Milewska - Duda i Jan Dudamówili m.in. o swojej wierze wyniesionej z domów rodzinnych, o małżeństwie jako sensownym trudzie, wychowaniu dzieci oraz o powinności każdego chrześcijanina - służbie drugiemu człowiekowi. Nie zabrakło też odniesień do spotkań ze świętym Janem Pawłem II.

 


Audycja 53   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 19 lutego 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, ukazuje m.in. różnice między medalem a monetą. Przybliża kulisy związane zoświetleniem eksponatów muzealnych.
 • Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiejpo raz kolejny w auli muzealnej zorganizowało spotkanie na rzecz swoich podpieczonych. Specjalnym gościem wieczoru była Przewodnicząca Związku Polaków na BiałorusiAnelika Borys.
 • W ramach cyklicznych spotkań „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” odbyło się spotkanie z rodzicami Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Państwo Janina Milewska - Duda i Jan Duda mówili o rodzinie, patriotyzmie i wychowaniu w duchu nauczania Jana Pawła II.

  


Audycja 52   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 12 lutego 2018 r.

 • W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyła się inauguracja wystawy "Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej", która została zorganizowana dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wystawie zaprezentowana została kolekcja ponad 600 orłów wojskowych, zebrana przez kolekcjonera z Częstochowy, Ireneusza Banaszkiewicza. Otwarcie wystawy uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości.

  


Audycja 51   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 5 lutego 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, przybliża m.in zbiory od Anny Walentynowicz. Medale do muzeum przekazane zostały przez jej wnuka.
 • Koncert charytatywny na rzecz Ryszarda Strojca - częstochowskiego pedagoga. Prezentujemy relację i wypowiedzi młodych artystów z tego wydarzenia.
 • Gościem wieczoru był Janusz Yanina Iwański, który mówi o artystycznym wydarzeniu i o Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

Audycja 50    

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 29 stycznia 2018 r.

 • Publiczność zgromadzoną 19 stycznia w auli koncertowej Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II zabrała w sentymentalną podróż Warszawska Orkiestra Sentymentalna. To zespół rozsmakowany w melodiach przedwojennych polskich rewii i kabaretu.
 • Muzeum przygotowuje się do otwarcia wystawy "Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej" pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z tej okazji 15 stycznia odbyła się konferencja prasowa. O genezie wystawy i znaczeniu Orła Białego dla historii wojskowości i odzyskania niepodległości mówili: Krzysztof Witkowski - dyrektor muzeum, Ireneusz Banaszkiewicz - autor i właściciel kolekcji, Andrzej Paszta - Prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Częstochowie oraz major Paweł Kowalczyk z WKU. 

 


Audycja 49    

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 22 stycznia 2018 r.

 • Dyrektor Krzysztof Witkowski, ukazuje niektóre eksponaty podczas zwiedzania muzeum przez Joannę Jeżewską i Renatę Zarębską. Aktorki filmowe i teatralne z Warszawy, podczas audycji dzielą się swoimi odczuciami związanymi z poznaniem tego miejsca.
 • 71. spotkanie z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” miało miejsce 18 stycznia. Gośćmi spotkania byli prokuratorzy z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach: Ewa Koj - Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Michał Skwara - prowadzący śledztwo w sprawie zamachu na Papieża. Oboje prelegenci, omówili szczegółowo podjęte 3.04 2006 roku przez pion śledczy IPN w Katowicach śledztwo w sprawie zamachu na Jana Pawła II. Trwało ono osiem lat, po czym w roku 2014 zostało umorzone.

 


Audycja 48  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 15 stycznia 2018 r.

 • Dyrektor Krzysztof Witkowski, opowiada o medalach i pamiątkach, które do muzeum dotarły od państwa Wandy i Andrzeja Półtawskich. To w sumie dwadzieścia cztery przedmioty, które wcześniej znajdowały się w rękach papieża Polaka.
 • Profesor Wanda Półtawska w muzeum gościła trzykrotnie. Prezentujemy fragmenty ze spotkania, w którym profesor odnosiła się między innymi do niemieckiego obozu koncentracyjnegow Ravensbrück. 

 


Audycja 47    

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 8 stycznia 2018 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, opowiada o medalach nawiązujących do Bożego Narodzenia.
 • W ramach cyklicznego spotkania „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” swoim świadectwem o spotkaniach z Papieżem, dzieli się biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski.  

 


Audycja 46    

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 18 grudnia 2017 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, opowiada o najstarszych medalach znajdujących się w muzeum. Jeden z pierwszych medali związany z Janem Pawłem II, to medal kardynalski Karola Wojtyły z 1971 roku.
 • „Luter i rewolucja protestancka”- to najnowszy film Grzegorza Brauna, który był prezentowany w auli muzealnej. W audycji usłyszymy fragmenty dokumentu i rozmowę z reżyserem.

 


Audycja 45  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 11 grudnia 2017 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, opowiada o medalach, które są prezentowane na wystawie Życie zadane. Medalierskie Rozmowy z Janem Pawłem II".
 • Na wystawie można oglądać prace pięćdziesięciu artystów z całej Polski. Jedną z autorek prac jest Małgorzata Zabierowska – Piech. Pomysłodawcą wystawy jest Bernard Marek Adamowicz.
 • Dziennikarze z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich spotkali się na dorocznej modlitwie w Jasnogórskim Sanktuarium. W ramach pielgrzymki ludzie mediów przybyli też do Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Audycja 44   

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 4 grudnia 2017 r.

 • Dyrektor muzeum Krzysztof Witkowski, opowiada o medalach z wizerunkiem Maryi z różnych części świata. Poznajemy też medal w kształcie stóp pielgrzymów.
 • W muzeum odbyła się akacja dobroczynna zorganizowano przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja na rzecz stypendystów niepełnosprawnych, tym razem wspomogła Marka Chybińskiego - mistrza Polski w tenisie stołowym.

Audycja 43  

 Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 27 listopada 2017 r.

 • Gościem 69. spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości" był Paweł Woldan – scenarzysta i reżyser filmowy. Jest autorem ponad 80 filmów dokumentalnych. Prezentujemy fragmenty ze spotkania i rozmowę z reżyserem.
 • Spotkanie ubogaciła swym repertuarem muzycznym, rodzina z Mazur. Zaprezentowali Maryjny program. O wizycie w muzeum opowiada Krzysztof Marcinowski.

Audycja 42 

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 20 listopada 2017 r.

 • Krzysztof Witkowski, dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przybliża niektóre medale, autorstwa prof. Józefa Stasińskiego.
 •  Relacja i rozmowy z promocji książki: „Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż”. Autor książki – Piotr Bąk, a także fani siatkówki wspominają siatkarza podczas spotkania w muzeum, które miało miejsce 17 listopada br.

Audycja 41 

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 13 listopada 2017 r.

 • W częstochowskie obchody odzyskania Niepodległości (11 listopada) wpisał się wernisaż wystawy: "Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II". Na otwarciu wystawy w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II obecny był arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wydarzenie objął swoim patronatem.
 • O tym wydarzeniu i wystawie mówi: Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej Bernard Marek Adamowicz. Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II Krzysztof Witkowski.
 • Podczas wernisażu miał miejsce program artystyczny o charakterze patriotycznym. Odbyło się też wspólne śpiewanie okolicznościowych pieśni. Wystawę „Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II" można oglądać do 15 stycznia 2018 roku.

Audycja 40

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 6 listopada 2017 r.

 • Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy, gościła w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II i podzieliła się wrażeniami związanymi ze zbiorami muzealnymi. Nagranie odbyło się w ramach „Wieczoru węgierskiego”. Spotkanie zorganizował Dyrektor miejsca Krzysztof Witkowski wraz z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie.
 •  Wychowawcy i podopieczni z Towarzystwa św. Brata Alberta Chmielowskiego, ze schronisko dla bezdomnych mężczyzn z Zabrza, odwiedzili muzeum i przy okazji wystawę malarstwa, która wpisuje się w obchody Roku poświęconego świętemu Bratu Albertowi - Adamowi Chmielowskiemu.
 •  Wystawa malarstwa została zorganizowana przez absolwentów i wykładowców Studium Sztuki Sakralnej Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie, w muzeum można ją było ogladać do 9 listopada.

 


Audycja 39  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 30 października 2017 r.

Relacja z IV Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów, który miał miejsce 21-22 października 2017 roku w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

 


Audycja 38  

Audycja radiowa „Kwadrans z Muzeum” z 23 października 2017 r.

 •  Relacja z 68. spotkania "Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Gościem był inżynier Ryszard Dyja, należy do Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków w Katowicach. Jego ojciec był jeńcem Kozielska. On sam z mamą przetrwali Syberię. Przez wiele lat współpracował blisko z ks. prał. Zdzisławem Peszkowskim.
 •  W części artystycznej wieczoru odbył się spektakl muzyczny "Chrzest 966. Źródło" w reżyserii Sebastiana Dylnickiego.

Audycja 37 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
18.07.16 audycja 74.mp3 mp3 13,83 MB Pobierz
18.07.09 audycja 73.mp3 mp3 11,67 MB Pobierz
18.07.02 audycja 72.mp3 mp3 13,25 MB Pobierz
18.06.25. audycja 71.mp3 mp3 13,31 MB Pobierz
18.06.18 audycja 70.mp3 mp3 14,36 MB Pobierz
18.06.11 audycja 69.mp3 mp3 13,82 MB Pobierz
18.06.04 audycja 68.mp3 mp3 13,21 MB Pobierz
18.05.28 audycja 67.mp3 mp3 13,51 MB Pobierz
18.05.21 audycja 66.mp3 mp3 15,39 MB Pobierz
18.05.14 audycja 65.mp3 mp3 14,14 MB Pobierz
18.05.07 audycja 64.mp3 mp3 14,10 MB Pobierz
18.04.30 Audycja63.mp3 mp3 14,81 MB Pobierz
18.04.23 audycja 62.mp3 mp3 16,17 MB Pobierz
18.04.16 audycja 61.mp3 mp3 13,01 MB Pobierz
18.04.09 audycja 60.mp3 mp3 14,44 MB Pobierz
18.04.02. audycja 59.mp3 mp3 13,10 MB Pobierz
18.03.26 Audycja 58.mp3 mp3 13,62 MB Pobierz
18.03.19 Audycja 57.mp3 mp3 13,80 MB Pobierz
18.03.12 Audycja 56.mp3 mp3 14,48 MB Pobierz
18.03.05 Audycja 55.mp3 mp3 12,66 MB Pobierz
18.02.26 Audycja 54.mp3 mp3 13,75 MB Pobierz
18.02.19 Audycja 53.mp3 mp3 13,52 MB Pobierz
18.02.12 Audycja 52.mp3 mp3 13,15 MB Pobierz
18.02.05 Audycja 51.mp3 mp3 12,94 MB Pobierz
18.01.29 Audycja 50.mp3 mp3 14,22 MB Pobierz
18.01.22 Audycja 49.mp3 mp3 13,63 MB Pobierz
18.01.15 Audycja 48.mp3 mp3 13,73 MB Pobierz
18.01.08 Audycja 47.mp3 mp3 14,26 MB Pobierz
17-12-18 Audycja 46.mp3 mp3 13,50 MB Pobierz
17-12-11 Audycja 45.mp3 mp3 13,96 MB Pobierz
17-12-04 Audycjaa 44.mp3 mp3 13,95 MB Pobierz
17-11-27 Audycja 43.mp3 mp3 13,70 MB Pobierz
17-11-20 Audycja 42.mp3 mp3 13,60 MB Pobierz
17-11-13 Audycja 41.mp3 mp3 13,69 MB Pobierz
17-11-06 Audycja 40.mp3 mp3 13,68 MB Pobierz
17-10-31 Audycja 39.mp3 mp3 13,54 MB Pobierz
17-10-23 Audycja 38.mp3 mp3 13,49 MB Pobierz
17-10-16 Audycja 37.mp3 mp3 14,11 MB Pobierz
17-10-09 Audycja 36.mp3 mp3 13,43 MB Pobierz
17-10-02 Audycja 35.mp3 mp3 14,16 MB Pobierz
17-09-25 Audycja 34.mp3 mp3 13,21 MB Pobierz
17-09-18 Audycja 33.mp3 mp3 14,37 MB Pobierz
17-09-11 Audycja 32.mp3 mp3 13,74 MB Pobierz
17-09-04 Audycja 31.mp3 mp3 13,58 MB Pobierz
17-08-28 Audycja 30.mp3 mp3 13,25 MB Pobierz
17-08-21 Audycja 29.mp3 mp3 13,71 MB Pobierz
17-08-14 Audycja 28.mp3 mp3 13,62 MB Pobierz
17-08-07 Audycja 27.mp3 mp3 13,26 MB Pobierz
17-07-31 Audycja 26.mp3 mp3 13,74 MB Pobierz
17-07-24 Audycja 25.mp3 mp3 13,65 MB Pobierz
17-07-17 Audycja 24.mp3 mp3 13,61 MB Pobierz
17-07-10 Audycja 23.mp3 mp3 13,66 MB Pobierz
17-07-03 Audycja 22.mp3 mp3 13,40 MB Pobierz
17-06-26 Audycja 21.mp3 mp3 13,43 MB Pobierz
17-06-19 Audycja 20.mp3 mp3 13,74 MB Pobierz
17-06-12 Audycja 19.mp3 mp3 13,70 MB Pobierz
17-06-05 Audycja 18.mp3 mp3 13,37 MB Pobierz
17-05-29 Audycja 17.mp3 mp3 13,71 MB Pobierz
17-05-22 Audycja 16.mp3 mp3 13,77 MB Pobierz
17-05-15 Audycja 15.mp3 mp3 13,58 MB Pobierz
17-05-08 Audycja 14.mp3 mp3 13,09 MB Pobierz
17-05-01 Audycja 13.mp3 mp3 13,64 MB Pobierz
17-04-24 Audycja 12.mp3 mp3 13,49 MB Pobierz
17-04-17 Audycja 11.mp3 mp3 13,74 MB Pobierz
17- 04-10 Audycja 10.mp3 mp3 13,50 MB Pobierz
17-04-03 Audycja 09.mp3 mp3 13,58 MB Pobierz
17-03-27 Audycja 08.mp3 mp3 13,60 MB Pobierz
17-03-20 - Audycja 07.mp3 mp3 13,68 MB Pobierz
17-03-13 - Aydycja 06.mp3 mp3 13,69 MB Pobierz
17-03-06 - Audycja 05.mp3 mp3 13,64 MB Pobierz
17-02-27 Audycja 04-.mp3 mp3 13,04 MB Pobierz
17-02-20 Audycja 03-.mp3 mp3 13,68 MB Pobierz
17-02-13 Audycja 02-.mp3 mp3 13,65 MB Pobierz
17-02-06 Audycja 01-.mp3 mp3 13,75 MB Pobierz

Jan Paweł II święty od

Dni
Godzin
Minut

Zobacz dojazd

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd od Jasnej Góry: autobus linia nr 19 z przystanku Komenda Miejska Policji, kierunek Kucelin Szpital lub Walcownia, do przystanku Makro.

Nasi Partnerzy

[c] copyright 2017 jp2muzeum.pl | Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
Projekt i realizacja: Strony internetowe TRUSTNET