Opublikowano: 2019-02-18

83. spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości"

Serdecznie zapraszamy na 83. spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Gościem specjalnym spotkania będzie ks. Stanisław Małkowski. W części artystycznej wystąpi Polski Teatr Historii, który zaprezentuje piosenki o ks. Jerzym Popiełuszce.

 

Ksiądz Stanisław Małkowski pseudonimy: Tadeusz Baczan, Jan Malski, Stanisław Bernalewski, Ksiądz, Socjolog - ur. 29 lipca w Woli Korytnickiej - kaznodzieja, socjolog, publicysta, działacz opozycyjny w okresie PRL-u, kapelan Solidarności. Studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-66 przerwał je i udał się do nowicjatu benedyktynów w Tyńcu. Zanim przyjął habit zakonny, powrócił na studia. Ukończył je w 1969 r. z tytułem magistra socjologii. W 1970 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, by 22 grudnia 1974 przyjąć święcenia kapłańskie. W latach 1976-77 przebywał w nowicjacie dominikanów.

            Począwszy od lat 60. ks. Małkowski angażował się czynnie w działalność opozycyjną. Jako student brał udział w strajkach w marcu 1968 za co został usunięty w Wydziału Filozofii UW. W latach 70. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Komitetem Obrony Robotników. Był jednym z sygnatariuszy Listu 59, przeciwstawiającemu się kierowniczej roli PZPR-u i wieczystemu sojuszowi ze Związkiem Republik Radzieckich, co komuniści chcieli poprzeć zapisem konstytucyjnym. Od 1977 współpracował z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, a od 1979 z Komitetem Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu. W kazaniach opowiadał się za poszanowaniem praw osoby ludzkiej, za co był napominany przez instytucje kurii warszawskiej. W 1980 uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej, a w stanie wojennym został jednym z kapelanów podziemnej Solidarności.

            Podczas studiów w seminarium duchownym poznał Jerzego Popiełuszkę, z którym się zaprzyjaźnił. Pomagał mu w duszpasterstwie prowadzonym przy kościołach św. Anny i Res Sacra Miser na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Od 1982 odprawiał wraz z nim przyciągające tłumy wiernych Msze za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W latach 80. organizował ponadto Msze Katyńskie, uroczystości pod krzyżem w Parku im. Romualda Traugutta i pod pomnikiem na Olszynce Grochowskiej. Z powodu działalności opozycyjnej był wielokrotnie nękany i poddawany rewizjom przez Służbę Bezpieczeństwa. Podczas stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez SB, uniknął jednak internowania. Zamierzano go skrytobójczo zgładzić. W 1983 r. decyzją kurii warszawskiej został odsunięty od działalności duszpasterskiej i przeniesiony do posługi kapelana na Cmentarzu Komunalnym Północnym Wólki Węglowej w Warszawie. Mimo to wygłaszał wykłady i publikował artykuły dla prasy niezależnej na temat katolickiej nauki społecznej.

            Po 1989 r. był wolontariuszem duszpasterstwa więziennego. Pracował nadal jako celebrans pogrzebów na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie oraz jako ksiądz wspomagający w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji warszawskiej. Niejednokrotnie odwoływany był z posługi z powodu wypowiedzi w prasie i w telewizji. Również jego działalność społeczna wzbudzała sprzeciw; tak było z poświęceniem tzw. krzyża smoleńskiego, który w kwietniu 2010 postawili przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego polscy harcerze.

            23 września 2006 prezydent RP Lech Kaczyński za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, odznaczył księdza Stanisława Małkowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kojarzony z ruchem prawicowym, ks. Małkowski publikuje m. in. w "Naszej Polsce" i "Warszawskiej Gazecie". Opowiada się za intronizacją Chrystusa Króla na króla Polski. Jest również działaczem na rzecz obrony życia poczętego. W 1979 wspólnie z kapłanami Jackiem Salijem OP i Stanisławem Ługowskim był założycielem Ruchu Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae. Pracował charytatywnie w hospicjach, więzieniach i w areszcie, pomagał osobom niepełnosprawnym i bezdomnym. Jest wolontariuszem w ośrodku dla bezdomnych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie.

            W 2008 r. wystąpił, grając samego siebie, w epizodycznej roli w filmie biograficznym "Popiełuszko. Wolność jest w nas". W 2010 postać Stanisława Małkowskiego pojawiła się jako drugoplanowa w spektaklu Teatru Telewizji Wierność. W rolę księdza wcielił się Witold Dębicki. W 2017 r. Wojciech Sumliński wydał książkę, będącą biografią ks. Małkowskiego pt. "Ksiądz. Historia zawierzenia silniejszego niż nienawiść i śmierć".


 

Polski Teatr Historii z Mikołowa powstał na początku 2013 r. Stworzony na wzór teatru nomadycznego, jest otwarty na kontakt z widzem. Misją teatru jest propagować poprzez sztukę wartości patriotyczne i wiedzę na temat historii Polski, a jego kluczową dewizą hasło Bóg Honor Ojczyzna. Teatr tworzą profesjonalni i dyplomowani aktorzy, którzy zdobyli uznanie na wielu scenach i estradach Polski. Teatr łączy słowo i muzykę. Polski Teatr Historii wystawiał następujące spektakle: "Katyń - ...w tył głowy", "Zemsta", "Santo Subito", "Cuda maryjne", "Popiełuszko - apostoł odwagi".


Jan Paweł II święty od

Dni
Godzin
Minut

Zobacz dojazd

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd od Jasnej Góry: autobus linia nr 19 z przystanku Komenda Miejska Policji, kierunek Kucelin Szpital lub Walcownia, do przystanku Makro.

Nasi Partnerzy

[c] copyright 2017 jp2muzeum.pl | Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
Projekt i realizacja: Strony internetowe TRUSTNET