Opublikowano: 2018-12-07

82. spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości"

18 grudnia jak co miesiąc zapraszamy na spotkanie "Z Janem Pawłem II ku przyszłości". Gościem specjalnym spotkania będzie ks. prof. hab. Jan Związek - uczony, pedagog, archiwista, badacz dziejów Kościoła Katolickiego. Ks. Jan Związek urodził się 6 grudnia 1937 r. we wsi Młynki w powiecie wieluńskim. Z domu wyniósł głęboką religijność, umiłowanie tradycji narodowej i życzliwość względem ludzi. W 1952 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Eksternistycznie uczęszczał do L.O. im. R. Traugutta, gdzie zrobił maturę, by później studiować filozofię i teologię w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1961 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1964 r. uzyskał stopień naukowy magistra teologii w zakresie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracował jako wychowawca i nauczyciel w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Następnie obronił pracę doktorską na Wydziale Teologicznym KUL. W tym czasie podjął pracę jako archiwariusz w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie oraz wykładowca metodologii nauk i patrologii w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie.

 

            W r. 1970 ks. Związkowi powierzono wykłady z zakresu metodologii nauk, patrologii i historii Kościoła w Często­chowskim Seminarium Duchownym w Krakowie i w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. W 1975 r. został przyjęty jako członek - współpracownik do grona elitarnego Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie. Systematycznie powiększał wiedzę na temat historii Kościoła i publikował kolejne artykuły naukowe z tej dziedziny.

 

            W 1983 r. został mianowany dyrektorem Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego teologii w zakresie historii Kościoła na podstawie rozprawy pt. "Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej". W 1984 r. został mianowany rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a w 1987 r. otrzymał nominację docenta i rozpoczął pracę wykładowcy w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 r. przyjął również propozycję prowadzenia wykładów z zakresu historii nowożytnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstocho­wie, oraz z zakresu historii Kościoła i patrologii w seminariach zakonnych pau­linów i bernardynów w Krakowie. Doceniany przez kolejne roczniki studentów został zapamiętany jako świetny wykładowca i nauczyciel.

 

            W 1991 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Historii Kościoła PAT. W 1992 r. powołano go na członka Komisji Historycznej PAN - Oddział w Katowicach. W tymże roku powierzono mu również stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Prowadząc systematyczne badania naukowe ks. Jan Związek eksplorował dzieje od XIV po XX wiek, w znaczący sposób wpisując się w rozwój Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pod jego okiem powstało 8 prac doktorskich i 250 prac magisterskich. W roku 1998 między innymi ks. Związek otrzymał na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra­kowie tytuł naukowy profesora nauk teologicznych, a 11 stycznia 2000 r. w tej samej uczelni został mianowany profesorem zwyczajnym nauk teologicznych.

 

            Ks. prof. Związek zasłużył się także dla ziemi częstochowskiej, popularyzując wiedzę o niej poprzez wygłaszanie referatów, które później ukazywały się drukiem. Jego dorobek naukowy szacuje się na 422 pozycje naukowe i popularnonaukowe, w tym 10 książek. Został członkiem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, w którym przez 3 lata pełnił funkcję wiceprezesa. Był również stałym członkiem Zespołu Doradców przy Wojewodzie Częstochowskim. Ceniony w środowisku naukowym, w 2000 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy za całokształt pracy twórczej.

 

 

W części artystycznej wystąpi Maria Niewitała z zespołem, która zaprezentuje recital "Dawnych wspomnień czar". Podczas koncertu, utrzymanego w nastrojowym tonie, przypomnimy najpiękniejsze polskie piosenki lat: 30', 40', 50', 60'.

 

Jan Paweł II święty od

Dni
Godzin
Minut

Zobacz dojazd

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd od Jasnej Góry: autobus linia nr 19 z przystanku Komenda Miejska Policji, kierunek Kucelin Szpital lub Walcownia, do przystanku Makro.

Nasi Partnerzy

[c] copyright 2017 jp2muzeum.pl | Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie
Projekt i realizacja: Strony internetowe TRUSTNET